Bilgi Güvenliği ve Kalite Yönetimi Politikamız

 1. AMAÇ

Bu dokümanın hazırlanma amacı Zen Halkla ilişkiler bünyesinde ISO/IEC 27001 ve ISO 9001 standartlarına uyumlu olarak izlenecek Entegre Yönetim Sistemi politikalarını tanımlamaktır.

 1. KAPSAM

Bu doküman kapsamında entegre ISO/IEC 27001 ve ISO 9001 yönetim sisteminin kurulması, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi gerçekleşecektir.

 1. POLİTİKA

ZEN Halkla İlişkiler olarak Bilgi Güvenliği Yönetimi Politikamız;

 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin gereklerini yerine getirecek şekilde politika ve standartlarının belirlenmesi, dokümante edilmesi, kaynak ayrılması ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını temin etmek,
 • İş süreçlerine yönelik risklerin tanımlanması ve sistematik olarak yönetilmesi sağlamak,
 • Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak ,
 • Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini, ilkelerini koruyarak kurumun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi sağlamak,
 • Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilirliğinin sağlamak,
 • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizi korunmak,

 

ZEN Halkla İlişkiler olarak Kalite Yönetimi Politikamız;

 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak,
 • Sürekli iyileştirme çerçevesinde standartlara ve yasal mevzuatlara uymak,
 • Tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmelerini sağlamak,
 • Ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
 • Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmek,
 • Tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmak,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Başlanan her projeyi zamanında, projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak tamamlamak,
 • İçinde bulunduğumuz topluma saygılı, örnek bir kuruluş olmak,
 • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik ve verimli bir şekilde yöneterek, Eğitim, Doğrudan Pazarlama, Halkla İlişikler sektörlerinde bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.