Information Security Management Policy

ZEN Halkla İlişkiler olarak amacımız;

  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin gereklerini yerine getirecek şekilde politika ve standartlarının belirlenmesi, dokümante edilmesi, kaynak ayrılması ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını temin etmek
  • İş süreçlerine yönelik risklerin tanımlanması ve sistematik olarak yönetilmesi sağlamak
  • Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak
  • Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini ilkelerini koruyarak kurumun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi sağlamak,
  • Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilirliğinin sağlamak,
  • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak,
  • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,

yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik ve verimli bir şekilde yöneterek, Eğitim, Doğrudan Pazarlama, Halkla İlişikler sektörlerinde bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.