Olimpik Anneler Projesi

P&G markalarının ortak projesidir.

Proje kapsamında;

    • Adana, Çanakkale, Kocaeli ve Muğla illerinde bulunan toplamda 57 Halk Eğitim merkezi ve bu merkezlere bağlı atölyelerde eğitim seminerleri düzenlenmiş ve 80 bin anneye erişilmiştir.

Bu projede, 0-14 yaş grubu çocuğu olan annelere, çocukların erken yaşta spor yapma alışkanlığı kazanmalarının önemi hakkında seminerler düzenlenmiş olup, spor kültürünün yaygınlaşmasına ve daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Tüm bu seminerler önceden belirlenen dört ilde planlanmış ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile koordineli olarak, Halk Eğitim Merkezleri ve bu merkezlere bağlık atölyelerde gerçekleştirilmiştir.